hu en
 

prf duoREGENERATÍV MEDICINA - Hard & soft tissue engineering

A sebgyógyulás elősegítésének egyik leghatásosabb, korszerű módja a vérben levő növekedési faktorok fokozott felhasználása. Az egyik, első lépcső ebben az irányban a korábbi Platelet Rich Plasma (PRP), a Trombocitában Gazdag Plasma alkalmazása volt (Marx 1998).

A Platelet Rich Fibrin (PRF) az előbbi módszer továbbfejlesztett, annak második generációját jelenti. A PRP és a PRF közötti különbség, hogy míg az előbbiben nincs fibrin és csak kevés fehérvérsejt van, addig a PRF fibrinben és leukocytákban is "gazdag" és mentes heparintól és mindenféle más adalékanyagtól.

A PRF módszert dr.Joseph Choukroun (aneszteziológus, fájdalomspecialista) dolgozta ki 2001-ben, mely azóta elterjedt már az egész világon. Elkészítéséhez a páciens saját vénás vére szükséges, melyet véralvadásgátlók hozzáadása nélkül centrifugálnak. A természetes koagulációs folyamat eredménye egy leukocytákban és thrombocytákban gazdag fibrin alvadék. Az erős fibrin-háló extra-celluláris mátrixként szolgál, a fibrinbe beágyazódott és koncentrálódott leukocyták és trombocyták növekedési faktorai pedig lassabban szabadulnak fel és tovább hatnak. A PRF nem csak növekedési faktorokat, hanem gyulladásos citokineket raktároz és szabadít fel, melyek a sebgyógyulás proliferatív, exsudatív stádiumában kapnak szerepet, illetve gyulladást gátló citokineket is, melyek a szövetformálódás kezdetét szabályozzák.

A PRF koncepciójának továbbfejlesztése az alacsony sebességgel történő centrifugálásban áll, mely emeli a leukocyták számát, a növekedési faktorok mennyiségét és fokozza a mátrix-tulajdonságokat.  Így két új protokoll vált elérhetővé: az Advanced (azaz továbbfejlesztett) – PRF => A-PRF és az Injectable (azaz az injektálható, fecskendezhető) PRF => i-PRF. A preparált A-PRF-ből membrán is készíthető, kombinálható csontpótló anyagokkal, illetve i-PRF-el is.

A PRF technológia alkalmazásának javasolt indikációs területei: maxillo-faciális sebészet (alveolus-prezerváció, augmentáció, sinus-elevatio, fogászati implantáció), a parodontológia különböző területei (regeneratív sebészet, rekonstuktív sebészet), az ortopédia, a bőrgyógyászat, valamint az arcesztétika és a plasztikai sebészet. Az i-PRF használata, mivel sok embrionális őssejtet is biztosít, egyéb szövetregenerációs eljárásban, úgymint porc, ín, csont, lágyszövet, és nem utolsó sorban arcesztétikai beavatkozások alkalmával is felettébb javasolt.

Az korábbi két centrifugátum (A-PRF és i-PRF) a 2017 márciusi IDS kiállításon újonnan bemutatott további néggyel (i-PRF+, I-PRFM, A-PRFLiquid, L-PRF) bővült.

2020 innovatív újdonsága a PomPac technológia, melynek során a vénás vért már a vérvétel során hűtik, s ezt követően centrifugálják. A technológia eredményeként lényegesen magasabb mennyiségben válik ki fibrin, melynek eredménye a még erősebb, nagyobb, masszívabb membrán. Hasonlóan jelentősen növelt hatóanyagtartalom található az I-PRF centrifugátumban is, mely bőrgyógyászati, plasztikai sebészeti, esztétikai és ortopédiai kezelés során kerül felhasználásra.

PRF technológiában használatos egyéb termékeink: *Soft brushing kit, *Fast system, *DermoPen, *Veinlite és a *PRF Fleece HD kollagén membránok, valamint a PRF technológiához elengedhetetlen utántöltő kellékek ( legújabban az A-P és I-P kémcsövek, valamint a BC-12 vérvételi harangok) megtalálhatóak és megvásárolhatóak webáruházunkban is.

Gyártó centrifuga katalógusa megtekinthető itt.

                                                                                                              ~~~~~~~~~~~ § ~~~~~~~~~~~

 

Harmonycom Kft. tájékoztatója a Process for PRF rendszer felhasználói számára

A Harmonycom Kft., mint a Dr. Joseph Choukroun által szabadalmaztatott és védjegyoltalma alatt álló „Process for PRF” (a továbbiakban: PRF) eljárás magyarországi forgalmazója az alábbiakról tájékoztatjuk az eljárást (protokoll a hozzátartozó orvostechnikai eszközökkel) alkalmazó felhasználókat:

A PRF Process az EU minden tagállamára kiterjedő, védjegyoltalom alatt álló orvostechnikai eszköz (jelölése TM -COMMUNITY TRADEMARK). A jogi védettség kiterjed az A-PRF, I-PRF, L-PRF és PRP szóösszetételek használatára, a rendszer színkódjaira, ábráira, képeire, neveire és a Choukroun-féle protokollokra egyaránt.

A PRF Process eljárás zárt rendszer, használatára kizárólag a hozzátartozó eszközök, így különösen a PRF centrifuga, és legújabban az A-P csövek, I-P csövek, és a BC-12 vérvételi harang használatával engedélyezett, kizárólag Dr. Joseph Choukroun vagy megbízottja (Magyarországon a Harmonycom Kft.) által szervezett oktatáson részt vett felhasználók - fogorvos, szájsebész, arc- és állcsontsebész, plasztikai sebész – jogosultak által.

A PRF centrifuga és annak tartozékai orvostechnikai eszköznek minősülnek (medical device class II/a), ezért külön jogszabályok vonatkoznak a használatukra, az Európai Unió területén az EU 2017/745 rendelete alapján. A gyártó rendelkezik “megfelelőségértékelési” minősítéssel, mely szerint az eszközök megfelelnek a rendeletben foglalt követelményrendszereknek, az EU 1025/2012 2. cikk 1. pontjának „c” bekezdésének megfelelően.

Az egyes eszközök azonosításához szükséges adatok, QR kód azonosítók megtalálhatók a csomagoláson, illetve a mellékelt tájékoztatón. A klinikai adatok letölthetők a gyártó és forgalmazó honlapjáról.

Felhívjuk a felhasználók figyelmét arra, hogy az eljárás során felhasznált A-P és i-P csövek csomagoláson található azonosítóját az eljárás dokumentációjában fel kell jegyezni.

Felhívjuk továbbá a felhasználók figyelmét az alábbiakra:

az ÁNTSZ felé igazolni kell a veszélyes hulladéknak számító vérvételi eszközök elszállításának biztosítását.

azon felhasználók, akik a PRF Process rendszer bármely részét behelyettesítik más gyártó által forgalomba hozott termékkel, és/vagy nem tartják be a protokollt, és így állítanak elő A-PRF-et, I-PRF-et L-PRF-et, megsértik az orvosi hivatás gyakorlásáról szóló EU és nemzeti jogszabályokat, s így a tevékenység emberen folytatott kísérletnek minősül.

Más forgalomban lévő eszközök, pld. azon natív csövek, amelyeken nem találhatóak meg a PRF Process márkajelzések, kizárólag vérgyűjtésre szánt eszközök. A vérgyűjtés nem tartozik bele a fogorvosok/szájsebészek/plasztikai sebészek tevékenységi körébe, egyebekben külön engedélyhez kötött.  

A Vacuette, vagy más vérgyűjtésre szánt rendszerek és azok tartozékai védett márkák, amelyek a Choukroun féle rendszerben való felhasználásra nem, csak és kizárólag preanalitikus vérvételre alkalmazhatóak, amihez az OVSZ és OTFHÁT engedélye szükséges. A Vacuette gyártója, a Greiner Bio -One cég katalógusában semmilyen ajánlás nem található az A-PRF, I-PRF, L-PRF, PRP előállítására.

Dr. Joseph Choukroun féle PRF Process és a Harmonycom Kft. nem garantálja a PRF Process technológiától elvárt eredményt és kizárja felelősségét minden esetben, ha a felhasználó a PRF rendszer bármely komponensét a PRF rendszerhez nem tartozó komponenssel váltja ki. A felhasználás ebben az esetben nem felel meg az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékéről szóló 2/2004. (XI.17.)EüM rendeletben és más jogszabályban, irányelvekben foglaltaknak.

Francia Egészségügyi Minisztérium nyilatkozata itt.

Vérvétel protokolját olvashatja itt.

 

termékkatalógus esetbemutató filmek webáruház

 

Soft brushing kit

A Soft Brushing kit keféinek segítségével a periosteum felsértése, átvágása nélkül, annak kollagénrostjainak szétválasztásával lehet jelentős mértékben, akár 3-5 cm lebenyt nyújtani, miközben a csonthártya sértetlenül ép marad. Esetbemutató

Vásárlás

Soft brushing kit

Fast system

Feszülés és nyomásmentes műtéti terület biztosítása a sikeres és gyors csontregeneráció érdekében, csavaros rögzítésű titánrácsok segítségével. Esetbemutató

Vásárlás

Fast system

DermoPen

Arcesztétikai kezelések során használatos, a Process for PRF sajátmáskás terméke.

Vásárlás

DermoPen

Veinlite

Ismert helyzet, hogy számos fogorvosnak nehézséget jelent a vénás vérvétel. A PRF technológia első fázisa éppen maga a vérvétel, melynek megkönnyítése, leegyszerűsítése végett kínáljuk egy amerikai gyártó Veinlite típusú vénaszkennerét.

 

Ez már a 2. generációs eszköz, mely vöröses fénnyel vlágítja meg a mékyvénákat, valamint fehéres fénnyel a felszínieket.  Esetbemutató

Vásárlás

Veinlite

Feltöltő csomagok

A Process for PRF technológia során felhasznált "kopóanyagokra" a kezelésekkor folyamatosan van szükség.

Ilyen az advanced PRF, azaz az A-PRF membránok előállításához szükséges A-PRF kémcsövek, valamint a sticky bone előállításahoz felhasználandó S-PRF kémcsövek, és az arcesztétikában, illetve az ortopédiában használatos i-PRF+ kémcsövek.

A vérvételhez szükséges kellék a BC-12 vérvételi harangok, melyek már véletlenszerű tűszúrás elleni védelemmel vannak ellátva. Esetbemutató

Mindhárom termék együttes felhasználása zárt rendszerben történik, melyek rendelkeznek a CE0123 minősítéssel.

Vásárlás

Feltöltő csomagok

Monoglyc prémium varrófonalak

Dr. Joseph Choukroun saját márkás, felszívódó -prémium kategóriás varrófonala, mely a német Resorba terméke. A Monoglyc fonalak kizárólag a PRF disztribúciós hálózaton keresztül érhetőek el.

Vásárlás

Monoglyc prémium varrófonalak
teszt teszt