The ultimate course on PRF technique

 PRF - Platelet Rich Fibrin
A-PRF = Advanced PRF    &    i-PRF = Injectable PRF

A sebgyógyulás elősegítésének egyik leghatásosabb, korszerű módja a vérben levő növekedési faktorok fokozott felhasználása.

Az egyik első lépcső ebben az irányban a Platelet Rich Plasma (PRP), a Trombocitában Gazdag Plasma alkalmazása volt (Marx 1998).

A Platelet Rich Fibrin (PRF) az előbbi módszer továbbfejlesztett, annak második generációját jelenti.

A PRP és a PRF közötti különbség, hogy míg az előbbiben nincs fibrin és csak kevés fehérvérjest van, addig a PRF fibrinben és leukocytákban is ,,gazdag”.

A PRF módszert Dr.Joseph Choukroun (sebész, aneszteziológus, fájdalomspecialista) dolgozta ki 2001-ben, mely már az egész világon elterjedt.

Elkészítéséhez a páciens saját vénás vére szükséges, melyet véralvadásgátlók hozzáadása nélkül centrifugálnak.

A természetes koagulációs folyamat eredménye egy leukocytákban és thrombocytákban gazdag fibrin alvadék. Az erős fibrin-háló extra-celluláris mátrixként szolgál, a fibrinbe beágyazódott és koncentrálódott leukocyták és trombocyták növekedési faktorai pedig lassabban szabadulnak fel és tovább hatnak.

A PRF nem csak növekedési faktorokat, hanem gyulladásos citokineket raktároz és szabadít fel, melyek a sebgyógyulás proliferatív, exudatív stádiumában kapnak szerepet, illetve gyulladást gátló citokineket is, melyek a szövetformálódás kezdetét szabályozzák.

A PRF koncepciójának továbbfejlesztése az alacsony sebességgel történő centrifugálásban áll, mely emeli a leukocyták számát, a növekedési faktorok mennyiségét és fokozza a mátrix-tulajdonságokat.

Így két új protokoll vált elérhetővé: az Advanced (azaz továbbfejlesztett) –PRF => A-PRF és az Injectable (azaz az injektálható, fecskendezhető) PRF=> i-PRF.

A preparált A-PRF-ből membrán is készíthető, kombinálható csontpotló anyagokkal, illetve i-PRF-el is.

A PRF alkalmazásának javasolt indikációs területei: maxillo-faciális sebészet (alveolus-prezerváció, augmentáció, sinus-elevatio, fogászati implantáció), a paradontológia különböző területei (regeneratív sebészet, rekonstuktív sebészet) í, valamint a bőrgyógyászat, fül-orr-gégészet, és a plasztikai sebészet.

Az i-PRF hazsnálata, mivel sok embrionális őssejtet is biztosít, egyéb szövetregenerációs eljárásban, úgymint porc, ín, csont, lágyszövet, és nem utolsó sorban arcesztétikai beavatkozások alkalmával is javasolt.

 
E-mail címe honlapunkon történő hírlevél feliratkozást követően vagy nyilvános, legális jegyzékből illetve az Ön (Önök) megkeresésekor (levél, telefon, e-mail), bárki számára hozzáférhető weboldalról került levelezési listánkra.